Almedalen 2014

Under Almedalen 2014 var beslutsfattande mer aktuellt än på länge med ett riksdagsval som stod för dörren och en glödhet valrörelse. Hypergene arrangerade två seminarier på plats; ett om beslutsfattande i politik, näringsliv och vardag, ett om styrning i offentlig sektor.

Ett utforskande seminarium om beslutsfattande i politik, näringsliv och vardag

Förändringar, riksdagsval och vardag; alla är beroende av bra beslut. Men hur uppstår beslut och hur blir vi bättre beslutsfattare? På scen diskuterade Ari Riabacke (doktor i beslutsfattande), Tove Lifvendahl (politisk chefredaktör på SvD) och Carl-Fredrik af Sandeberg (VD för Bold, årets byrå 2013). Samtalet leddes av Hypergenes marknadschef Robin Askelöf.

En effektivare offentlig sektor: varför lyckas många kommuner bättre än stat och landsting?

För chefer och controllers i offentlig sektor hör styrningen till det som kan bidra mest till effektivitet och kvalitet. Bland utmaningarna märks förmågan att hantera en kedja av aktiviteter som hänger samman: från att planera, budgetera och styra sin verksamhet till att i slutänden fatta beslut som bidrar till att verksamheten når sina mål.

Att IT-stödet är viktigt för styrningen är nog de flesta överens om. Många skulle dessutom säga att offentlig sektor har en del att lära av näringslivet. Men vår erfarenhet är att bilden är mer komplex än så. Dels har många aktörer inom offentlig sektor kommit längre än de flesta företag, dels finns stora skillnader inom det offentliga Sverige. Till exempel har många kommuner kommit avsevärt längre än stat och landsting vad gäller IT för sin verksamhetsstyrning.

Det finns alltså mycket att lära av kommunerna. Men hur har det blivit så, och vilka lärdomar finns att dra för stat och landsting? Under seminariet delade vi med oss av en hel del erfarenheter och insikter om hur den övriga offentliga sektorn skulle komma längre genom att snegla mer på våra kommuner. Föredragshållare var David Hallgren, strategikonsult på Hypergene och med lång erfarenhet från bland annat Regeringskansliet.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00