Prestasjonsstyring

Forskning viser at 90 % av alle organisasjoner mislykkes med å effektuere strategier. Ofte skyldes dette at deres ansatte ikke forstår, eller har tilgang til, strategiplaner eller overordnede målsetninger. De mangler også verktøyene som klargjør koblingen mellom strategier, planer og aktiviteter—noe som Hypergene forandrer på fundamentalt.

Hypergenes løsning gir stor fleksibilitet, og kan tilpasses din organisasjons spesifikke styringsmodeller. Fra den valgte modellen blir strategiske initiativ koblet sammen med målområder og aktiviteter. Overordnede planer og oppdrag blir distribuert til resten av din organisasjon, som kan få en oversikt over, og definere, aktivitetene som bidrar til den overordnede retningen. Kontinuerlig målbare nøkkeltallsindikatorer (KPI) blir så fordelt på målsetninger og roller, så vel som aktiviteter, for å sikre at målene nås. I det samme verktøyet kan dine ansatte rapportere tilbake, kommentere og forandre på statusen til prosessene som de deltar i.

Dette gjør det langt enklere for ledere og avdelingssjefer å ha kontroll og overblikk. Dashbord illustrerer tydelig driftsmessig utvikling på et overordnet nivå og for spesifikke deler av din organisasjon, og det samme gjelder for enkeltpersoner, som dermed kan se og forstå sin rolle i din virksomhet. 

This makes control and overview far easier for leaders and managers. Dashboards illustrate operational development clearly at an overall level, and for specific parts of your organization, and the same applies to individuals, who can thus see and understand their role in your business.

Hypergene enabled us to get everything together—budgeting/forecasting, performance management and reporting. Getting the complete picture and access to full histories is a huge advantage for myself and our CEO. We get the breadth and the depth.
Henrik Backman, CFO & EVP, Upplands Motor

Verktøyet kan forsterkes på en rekke ulike måter. Noen organisasjoner foretrekker å ha overordnede planer understøttet av finansielle rammer, nøkkeltallsindikatorer for HR og analyse av sine forretningsmiljøer. Andre behov kan være kvalitetssikring eller å legge til risikoanalyse i forbindelse med oppdragskritiske prosesser. Hypergenes fleksible plattform gjør det mulig å brukertilpasse og supplementere med liten innsats. Modulen for prestasjonsstyring integrerer også sømløst med Hypergenes moduler for budsjettering & prognosering og overvåkning & analyse, noe som skaper en kraftfull enhet for prestasjonsstyring og som muliggjør et kontinuerlig og integrert kvalitets- og forbedringsarbeid i hele organisasjonen.  

Innebygget støtte for:

 • Tilpasningsdyktige styringsmodeller og målhierarkier
 • Aktivitetsstyring med ansvarsfordeling og planlegging
 • Database for nøkkeltallsindikatorer (KPI)
 • Tekstbehandling i et dokumentrammeverk
 • Arbeidsflyt som inkluderer attest og kontroll
 • Integrasjon med forretningssystemer
 • Samlet rapportering og analyse i hele organisasjonen

 

Eksempler på bruksområder:

 • Forretningsplaner
 • Driftsmessige planer
 • Balansert målstyring
 • Målstyring (MBO)
 • Risikoanalyse
 • Kvalitetsplaner
 • Miljømessige planer
 • Strategisk planlegging

Sentralbord

+46 (0)40 661 1000


Kontakt

Kort fortalt om Hypergene

Hypergene er et nettbasert planleggings-, overvåknings- og analyseprodukt. Med vår hjelp kan organisasjoner drive med målstyring, og oppnå et nytt og høyere nivå i gjennomføring og effektivitet.

Nøkkelen er et produkt som består av tre interaktive og brukervennlige moduler: Prestasjonsstyring, budsjettering & prognosering og overvåkning & analyse. Hver modul står seg godt på sine egne meritter, og sammen skaper de en komplett løsning for prestasjonsstyring.

Hypergene er et svensk selskap med mer enn 150 medarbeidere, og har blitt anerkjent som ‘Marathon Gazelle of the Year´ i 2014 av Dagens Industri, en av Sveriges toneangivende finansaviser. I det samme året anerkjente Computer Sweden Hypergene som en av Sveriges mest interessante og innovative teknologiselskaper.

Mer om oss

Kontakt oss

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000
e-post: fornavn.etternavn@hypergene.se

Informasjonsskranke (kundestøtte for registrerte kunder)
Tlf: +46 (0)40 661 1080
e-post: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Fellesskap for våre brukere

Flere kontakter